Organizaciona strukturta
 
Organi upravljanja, prema statutu preduzeća su:

- skupština
- upravni odbor
- direktor
- nadzorni odbor.

Organizaciona struktura

Na čelu preduzeća je direktor. Pomoćnik direktora je ujedno i lice koje na nivou preduzeća rukovodi ratarskom proizvodnjom.

Proizvodnja je organizovana u dve poslovne jedinice:
1. ekonomija "Aladar" u okviru koje se nalazi ratarska proizvodnja
2. silos, sušara i kooperacija

Svaka poslovna jedinica ima rukovodioca, a u poslovnim jedinicama sa većim obimom proizvodnje postoje pomoćnici rukovodioca i poslovođe.

Služba zajedničkih poslova obuhvata:
1. opšti sektor
2. komercijalno - finansijski sektor
3. planska služba i računovodstvo
Početna     Istorijat      Osnovna delatnost      Organizaciona struktura      Poslovanje      Kontakt     
Copyright © 2002-2006 MK Group sva prava zadrzana Developed by: panonsoft.com
English Srpski