Stru?ne tribine
Sa ponosom isti?emo da naše preduze?e tradicionalno organizuje me?unarodnu Ex tribinu, koja se od?ava svake druge godine, i koja okuplja eminentne stru?njake iz oblasti protiveksplozione zaštite. Prva tribina je odr?ana 1998. godine. Do danas su odr?ane ?etiri tribine.

Teme koje se obra?uju na tribini:
  • Zakonska regulativa, akreditacija i ovlaš?ivanje,
  • Usaglašavanje JUS N.S8. ... sa me?unarodnim normama IEC/EN,
  • "Ex" radionice i kvalitet usluga,
  • Uvoz polovnih "Ex" ure?aja, periodika pregleda i remonta "Ex" ure?aja u preduze?ima,
  • Druge teme iz oblasti protiveksplozivne zaštite.

Početna     Istorijat      Osnovna delatnost      Organizaciona struktura      Poslovanje      Kontakt     
Copyright © 2002-2006 MK Group sva prava zadrzana Developed by: panonsoft.com
English Srpski